Tabakalera

00_dsc2900_m
01_DSC2528
02_DSC2557
03_DSC2380
04_DSC3000
05_DSC2778-Editar
06_DSC2206-Editar
07_DSC2279-Editar
08_DSC2390
09_DSC2192-Editar-2
10_DSC2408
11_DSC2135-Editar
12_DSC2121-Editar
bwd 01/13 fwd

 

TBK_f01
TBK_f02
TBK_f03
TBK_f04
TBK_f05
TBK_f06
TBK_f07
TBK_f08
TBK_f09
TBK_f10
TBK_p01
TBK_p01_
TBK_p02
bwd 01/13 fwd

 

NOME DA OBRA: CONCURSO PARA RENOVACIÓN ARQUITECTÓNICA DA ANTIGA FÁBRICA DE TABACOS DE SAN SEBASTIÁN-DONOSTIA. (1ºPREMIO)

AUTORES: JON MONTERO Y  NAIARA MONTERO

EMPLAZAMENTO: Paseo del Duque de Mandas, nº52. 20012 Donostia. San Sebastián

DATA: Proxecto de execución: Abril 2010

CLIENTE/PROMOTOR: CICC (Centro internacional de cultura contemporánea)

CONSTRUCTORA: ______

PRESUPOSTO (P.E.M.): _____

SUP. CONSTRUIDA: 30.000 M2

A proposta de proxecto propón crear unha "loggia" no sector norte do edificio có obxectivo de caracterizar unha nova praza urbana a cota da planta soto que, de forma plurifuncional e cun carácter de espacio parcialmente cuberto, resolva as entregas do actual acceso subterráneo e comunique directamente cos novos accesos mecánicos e ca "rúa principal" del futuro CICC.

Este espacio urbano-"loggia", de nova creación, é unha peza fundamental deste proxecto xa que, falando en termos lúdicos, se trataría da peza clave para completar o "tres en raia" que da pé ó lema deste concurso e que acabaría por relacionar, atravesando o edificio nunha hipotética diagonal as tres fichas en xogo: o parque de Cristina Enea (e o barrio de Egia), Tabakalera e o sector do ensanche da cidade situado ó outro lado do río. Este recorrido en diagonal, caso de efectualo polo interior do edificio, sería finalmente o que relacionase seus dous principais accesos: o actual, desde o Paseo do Duque de Mandas e, a través da "rúa principal" e do patio do cuadrante noroeste (baleirado ata o nivel do soto), o de nova creación que daría acceso á xa citada "loggia".

Por outro lado, tras o recoñecemento do valor arquitectónico e tipolóxico do edificio, o proxecto establece estratexias de mantemento e posta en valor de seus características máis representativas. De este modo, nos tratamos de manter unha máxima coherencia constructiva que permita minimizar as intervencións estructurais no edificio.

Un volume de vidro de nova planta se alzará sobre o corpo central do edificio en busca das enerxías alternativas (placas fotovoltaicas) reforzando a imaxe simétrica do edificio. As dependencias de esta última e máis significativa planta albergarán espacios de restauración de acceso público con fantásticas vistas sobre a capital, e de noite, converterase nun volume de luz a modo de gran faro urbano.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105