Concurso Lonja Pasaia

PSJ_01
PSJ_02
PSJ_03
PSJ_04
PSJ_05
PSJ_06
PSJ_07
PSJ_08
PSJ_09
PSJ_10
PSJ_11
PSJ_12
PSJ_13
PSJ_14
PSJ_15
bwd 01/15 fwd

 

PSJ_00
PSJ_01
PSJ_02
PSJ_03
PSJ_04
PSJ_05
PSJ_06
PSJ_07
PSJ_08
PSJ_09
PSJ_10
bwd 01/11 fwd

 

NOM DE L´OBRA: CONCURS PER  UNA LLOTJE EN EL  PORT DE PASAIA, GUIPUZCUA.

COLABORADORS: COTECNO

EMPLAÇAMENT: Pasaia, Guipuzcua.

DATA: 2010

CLIENT/PROMOTOR: AUTORIDAD PORTUARIA DE PASAJES

CONSTRUCTOR: ______

PRESUPOST (P.E.M.): ______

SUP. CONSTRUIDA: 24.850 M2

De la reflexió efectuada sobre el programa de necessitats, situació urbana, condicions de l'entorn i situació de les "línies vermelles" que marcaven, d'una banda els condicionants de gàlib i directrius de l'Autoritat Portuària i de l'altra, el pressupost màxim determinat per les bases del concurs i les recomanacions efectuades pels serveis tècnics municipals, arribem a les següents conclusions:

01. L'edifici ha de desenvolupar necessàriament en horitzontal, al llarg del til sense superar el gàlib.

02. El passeig de vianants lligat al recorregut sobre el cantil del port, s'ha de resoldre en el marc del projecte sense produir interferències amb l'activitat pesquera desenvolupada.

03. El desenvolupament de la façana amb front al carrer Esnabide, amb l'objectiu de minimitzar el seu impacte (275 metres de desenvolupament horitzontal, havia d'adoptar una deformació en forma de plecs o dilatacions, proporcionant canvis de plans i ombres que poden fer més amable la seva forma d'integració urbana.

La formalització o, si es vol, les deformacions produïdes en el desenvolupament lineal de la planta, proporcionen lleugeresa al conjunt de l'edifici sense que per això pateixi cap inconvenient la distribució funcional en planta que, en qualsevol cas i tal com ja s'ha dit, té un caràcter marcadament lineal.

La façana, per contra, ajustar-se de forma paral.lela a la traça del til per tal de prioritzar els espais de desembarcament i treballs necessaris per a la conducció del peix a l'interior de la llotja.

El resultat final d'aquestes reflexions i la seva formalització definitiva, acaba per conformar una imatge en planta de caràcter fusiforme que sembla recordar la forma d'una sardina ajaguda sobre el moll, amb el cap dirigida cap a l'església de Sant Pere i que ens ha proporcionat la idea del lema de concurs: "com peix a l'aigua".

04. Tenint en compte el fet que la coberta serà clarament visible des de la zona elevada del municipi i, de manera especial, des del sector residencial situat sobre l'actual sòcol industrial del carrer Esnabide, havíem de tractar la coberta com la "cinquena façana de l'edifici ".

Aquest és un dels punts més rellevants de projecte arquitectònic, en la mesura que es proposa transformar la coberta, de manera parcial, en un recorregut de vianants de gran valor paisatgístic i urbà.

05. Un cop adoptada la solució de mantenir les instal.lacions actuals de la fàbrica de gel, apareix com a objectiu necessari minimitzar el seu impacte i tractar d'integrar en l'espai urbà.

Aquest avantprojecte manté la fàbrica de gel i, per això proposa eliminar part de les crugies estructurals innecessàries per al seu procés industrial, limitant així el volum actual, eliminant al seu torn els actuals tancaments d'obra per substituir-los per una pell formada per plaques de "policarbonats ".

El volum així format es converteix en un esvelt prisma "retroiluminat", separat 70 m. de la façana de l'Església de Sant Pere que, a manera de far urbà i aspecte de prisma de gel es convertia en un referent per a la població de Pasaia.

La composició en planta del conjunt, aïlla formalment la fàbrica de gel per tal de dotar de major identitat.

06. La forma de resoldre els problemes de l'accés i trasllat de mercaderies, així com les necessàries previsions d'aparcament públic ha estat un dels aspectes prioritaris d'aquesta proposta. 

07. Obertura física i funcional dels terrenys ocupats en l'actualitat per la llotja, cap a la població, i els seus usos més urbans.

L'aportació que, des d'aquesta proposta, es pretén dirigir cap a l'ús públic del sector consta de dos aspectes principals: la possibilitat d'articular un passeig al costat del penya-segat i sobre l'edifici i el seu desembarcament en un gran espai destinat a una plaça-mirador que , nosaltres qualifiquem com a gran espai urbà-ròtula o, si es vol frontissa, que haurà de permetre la solució dels actuals problemes de circulació urbana i vianants que condicionen el desenvolupament del sector.

Com usos i espais complementaris d'aquest sistema de recorregut públic proposat es proposa la ubicació d'un bar-restaurant (separat de la cafeteria de la llotja) a la zona elevada i en plaça, al costat del "far urbà" de la fàbrica de gel, es proposen una sèrie d'espais construïts amb accés directe des de l'espai públic i els usos, que es decidiran en el seu moment, hauran d'augmentar la intensitat de l'equipament necessari per requalificar la zona. 

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105