Cafetería Fundación Caixa Galicia Ferrol

03072008578
03072008580
CXF_01
CXF_02
CXF_04
CXF_05
CXF_06
CXF_07
CXF_08
Imagen001
Imagen002
Imagen003
bwd 01/12 fwd

 

CXF_01
CXF_02
CXF_03
CXF_04
CXF_05
bwd 1/5 fwd

 

NOME  DA OBRA: CAFETERIA, LIBRERIA Y ZONA NET  EN EDIFICIO FUNDACION CAIXA GALICIA EN FERROL

 

EMPLAZAMENTO: PLAZA DE LA CONSTITUCION S/N. FERROL.

 

DATA: PROYECTO FEBRERO 2008 – EXECUCIÓN : 15 ABRIL 2008/ 19 MAIO 2008 (FINAL DE OBRA)

 

CLIENTE/PROMOTOR: OBRA SOCIAL CAIXA GALICIA

 

CONSTRUCTORA: MPITA CONSTRUCCIONES S.A.

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 71106.69€

 

SUP. CONSTRUIDA: 247M2

 

O edificio que actualmente ocupa a Fundación Caixa Galicia foi rehabilitado no ano 2002, sendo anteriormente o Goberno Militar. En dicha rehabilitación conservouse a estructura do edificio, dotándoo das instalacións necesarias para o novo uso.  É un edificio de B+3+BC cunha superficie media por planta de 500m2.

Tras a análise de usos e percorridos do edificio observouse a falta de movemento e de utilización dos espacios destinados ó uso público que no formaban parte do percorrido das obras expostas.

Este proxecto pretende activar dichos espacios e dotalo edificio dunha oferta máis atractiva cara o público.

O proxecto trata da implantación de Librería, Cafetería e Zona Net no edificio da Fundación Caixa Galicia de Ferrol situado na Praza da Constitución s/n

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105