COAATM

COAATM_01
COAATM_02
COAATM_03
COAATM_04
COAATM_05
COAATM_06
COAATM_07
COAATM_08
COAATM_09
COAATM_10
COAATM_11
COAATM_12
COAATM_13
COAATM_14
COAATM_15
COAATM_16
COAATM_17
COAATM_18
COAATM_19
COAATM_20
COAATM_21
bwd 01/21 fwd

 

COAATM_02_planta baja
COAATM_03_planta entreplanta
COAATM_04_planta primera
COAATM_05_planta segunda
COAATM_06_planta tercera
COAATM_07_planta cuarta
COAATM_08_planta cubierta
COAATM_09_alzado1
COAATM_10_alzado2
COAATM_11_secciones
bwd 01/10 fwd

 

NOME DA OBRA: REHABILITACIÓN E REFORMA DO COLEXIO OFICIAL DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID (COAATM)

EMPLAZAMENTO: A Coruña, Galicia.

COLABORADORES: Diaz y Diaz Arquitectos.

DATA: 2004

CLIENTE/PROMOTOR: COLEXIO OFICIAL DE APARELLADORES E ARQUITECTOS TÉCNICOS DE MADRID (COAATM)

CONSTRUCTOR: FERROVIAL

PRESUPOSTO (P.E.M.): 5.000.000 €

SUP. CONSTRUIDA: 4200 m2

A idea xeradora do proxecto arquitectónico foi, dadas as características do edificio a rehabilitar, evidenciar a súa planta canónica xerada o redor dun núcleo central formado polos dous patios e a escaleira principal e, consecuentemente, có obxectivo de dotar de coherencia o seu conxunto, decidiuse limitar e uniformar o aporte de detalles, acabados e texturas, nun marco de solidez e calidade, acorde ca categoría do edificio.

O núcleo central de patios e escaleira principais constitúense o elemento ó redor d cal se organiza e desenrola a planta do edificio, polo que decidiuse revestilo no seu interior cun empanelado de madeira de "bamboo" que, debido o seu exotismo e color, contrasta fortemente co resto das paredes, pintadas de cor branco có obxectivo de potenciala entrada da luz natural nos espacios interiores, enfatizando súa altura e potenciando as súas condicións de habitabilidade.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105