Viviendas Nápols

NPL_f01
NPL_f02
NPL_f03
NPL_f04
bwd 1/4 fwd

 

NPL_p01
NPL_p02
NPL_p03
NPL_p04
bwd 1/4 fwd

 

NOME DA OBRA: Edificio entre medianeiras de 33 viviendas, 3 locais comerciais e 39 prazas de aparcamento.

EMPLAZAMENTO: Carrer Nàpols 230-232 (Barcelona)

DATA: Setembro 2008 (EN FASE DE EXECUCIÓN)

PROMOTOR: METRO-3, S.A.

ARQUITECTOS: Jon Montero i Madariaga

Gerardo Santos Díez

PRESUPOSTO (P.E.M.): 1.727.413,10 euros

SUP. CONSTRUIDA: 3.833,41 m2

O proxecto desenvolvese en planta baixa e faiado, ca previsión de tres locais sen uso específico (a determinar na licencia de actividades) y tres vivendas dúplex con acceso directo o patio interior da mazá, cinco plantas con seis vivendas por planta e dúas plantas sotos para aparcamento.

A fachada á rua Nàpols, peza importante deste edificio xa que está situada moi cerca da Sagrada Familia e por tanto, forma parte do conxunto arquitectónico do Ensanche de Barcelona, intenta facer unha interpretación moderna das condicións intrínsecas da "tipoloxía ensanche", proxectando o dictado da detallada normativa que rexe nesta zona.

Esta fachada cumpre unha serie de requisitos normativos como é o seu tratamento chairo e simétrico, reforzado pola presencia duns paneis verticais que provocan un xogo de "código de barras" con os ocos da carpintería, todo reafirmando a desexada verticalidade compositiva.

A planeidad da fachada, neste caso e o fío do que permite a ordenanza, xustificase desde o desdobramento do propio plano de referencia da mazá cun outro plano situado a 45 cm. O tratamento diferencial dos dous planos (pedra natural para o plano de referencia e paneis de aluminio e cristal para o plano voado) reforza este concepto de dobre planeidad.

Estes paneis metálicos dispoñen dun sistema de apertura horizontal tipo "libro" e se lle practican uns buratos cunha serie de debuxos deseñados o fin e efecto de conseguir, mediante a presencia solar un tipo de transparencias de alto valor figurativo.

O aplacado exterior está previsto con materiais nobres, como a pedra de cuarcita gris clara, a fin e efecto de resaltar a súa imaxe como plano de referencia e de contacto cas tipoloxías veciñas.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105