Habitatges Nápols

NPL_f01
NPL_f02
NPL_f03
NPL_f04
bwd 1/4 fwd

 

NPL_p01
NPL_p02
NPL_p03
NPL_p04
bwd 1/4 fwd

 

NOM DE L’OBRA: Edifici entre mitgeres de 33 habitatges, 3 local comercials i 39 places d’aparcament.

EMPLAÇAMENT: Carrer Nàpols 230-232 (Barcelona)

DATA: Setembre 2008 (EN FASE D´EXECUCIÓ)

PROMOTOR: METRO-3, S.A.

ARQUITECTES: Jon Montero i Madariaga, Gerardo Santos Díez

PRESSUPOST (P.E.M.): 1.727.413,10 euros

SUP. CONSTRUIDA: 3.833,41 m2

El projecte es desenvolupa en planta baixa i altell, amb la previsió de tres locals sense ús específic (a determinar en llicencia d'activitats) i tres habitatges dúplex amb accés directe al pati interior d'illa, cinc plantes amb sis habitatges per planta, i dues plantes de soterrani d'aparcament.

A la planta baixa, trobem l'accés dels vehicles a l'aparcament, 3 locals, així com la porteria amb l'accés de vianants a l'aparcament, el nucli vertical per accedir als habitatges, i l'accés als 3 habitatges que tenen sortida al pati interior. Aquestes vivendes consten de quatre dormitoris.

Els locals d'aquesta finca, tenen un únic espai diàfan que ocupa part de la planta baixa i de l'altell i queda independent de la escala de veïns, la qual té accés a la coberta.

A les cinc plantes següents de l'edifici s'han previst sis habitatges, tres davant i tres darrera. Els habitatges que donen a pati d'illa disposen de balcons oberts a l'interior.

La façana al carrer Nàpols, peça important d'aquest edifici ja que està situada molt a prop de la Sagrada Família i per tant, forma part del conjunt arquitectònic de l'Eixample de Barcelona, intenta fer una interpretació moderna de les condicions intrínseques de la "tipologia eixample", projectant al dictat de la detallada normativa que regeix en aquesta zona.

Aquesta façana compleix una sèrie de requisits normatius com ara el seu tractament pla i simètric, reforçat per la presència d'unes panells verticals que provoquen un joc de "codi de barres" amb els forats de les fusteries, tot reafirmant la desitjada verticalitat compositiva.

La planeitat de la façana, en aquest cas i al fil del que permet la ordenança , es justifica des del desdoblament del propi pla de referència de l'illa amb un altre pla situat a 45 cm. El tractament diferencial dels dos plans (pedra natural pel pla de referència i panells d'alumini i vidre pel pla volat ) reforça aquest concepte de doble planeitat.

Aquests panells metàlics disposen d'un sistema d'apertura horitzontal tipus "llibret" i estan foradats amb una serie de dibuixos dissenyats a fi i efecte d'aconseguir, mitjançant la presència solar un tipus de transparències d'alt valor figuratiu.

L'aplacat exterior està previst amb materials nobles, com ara la pedra de quarcita gris clar, a fi i efecte de ressaltar la seva imatge com a pla de referència i de contacte amb les tipologies veïnes.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105