Habitatges Rosselló

RSL_f01
RSL_f02
RSL_f01
RSL_f02
bwd 1/2 fwd

 

RSL_al-at
RSL_al?at
RSL_planta
bwd 1/3 fwd

 

NOM:  EDIFICI D’HABITATGES PLURI-FAMILIAR, APARCAMENTS I URBANITZACIÓ D’UN INTERIOR D’ILLA

EMPLAÇAMENT: CARRER DE ROSSELLO, 425 DE BARCELONA

DATA: FEBRER 2008 (ESTUDIS PREVIS)

CLIENT/PROMOTOR: METRO 3 S.A.

CONSTRUCTOR: METRO 3 S.A.

COL.LABORADORS: LAURA GARCIA HINTZE arqte., CHRISTINE CORÉ, arqte.

 
 


Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105