Vivendas Mallorca

MA_f05
MA_f06
MA_f07
bwd 1/3 fwd

 

MA_ap01_
MA_ap02_
MA_ap03
MA_ap04
MA_f01
MA_f02
MA_f03
bwd 1/7 fwd

 

NOME: EDIFICIO ENTRE MEDIANERAS DE 30 VIVENDAS, 3 LOCALES, 5 OFICINAS E APARCAMENTO

 

EMPLAZAMENTO: CALLE DE MALLORCA, 376- 380 DE BARCELONA

 

FECHA: XUÑO 2007

 

CLIENTE/PROMOTOR: METRO 3 S.A.

 

CONSTRUCTOR: METRO 3 S.A.

 

COLABORADORES: JORDI PUJOL I LIÑAN, arqto., LAIA ESTEBAN CLARET, arqta.

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 1.489.527,81 €


SUP.CONSTRUIDA: 3.995,81 m2 


O proxecto desenrólase en planta baixa e faiado, cunha previsión de tres locais sen uso específico e cinco oficinas con acceso directo o patio interior de mazá, cinco plantas con seis vivendas por rellano e dous plantas soto para aparcamento.

Na planta baixa, encontramos o acceso dos vehículos o aparcamento, 3 locais, así como a portería cun acceso de peóns o aparcamento, o núcleo vertical para acceder ás vivendas e o acceso ás 5 oficinas que teñen saída ó patio interior.

Nas cinco plantas seguintes do edificio se han previsto seis vivendas por rellano, tres dianteiras e tres traseiras, dous vivendas dun dormitorio e catro vivendas de dous dormitorios. As vivendas que dan ó patio interior de mazá dispoñen de balcóns abertos o interior.

A fachada á rúa Mallorca, peza importante deste edificio xa que está situada moi cerca da Sagrada Familia e pertencendo Ensanche de Barcelona, intenta facer unha interpretación moderna das condicións intrínsecas da "tipoloxía ensanche", proxectando ó dictado da rigorosa normativa que require esta zona. Esta fachada cumpre unha serie de requisitos normativos como por exemplo,o seu tratamento plano e simétrico, reforzado pola presencia dunhas lamas verticais de madeira que provocan un xogo de "código de barras" cós ocos das madeiras.

A planeidad da fachada, en este caso e ó hilo do que permite a ordenanza, xustifícase dende o desdoblamento do propio plano de referencia da mazá con outro plano situado a 45 cm. O tratamento diferencial dos planos (pedra polo plano que fai referencia e madeira e vidro polo plano volado) reforza este concepto de dobre planeidad. Un sistema de protección das fiestras previsto a partir do desplazamento horizontal das lamas personaliza o edificio, facilitando a protección do sol de poniente mentres que se potencian as vistas cara a Sagrada Familia.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105