Vivendas Matadepera

MTP_f04
MTP_f05
MTP_f06
vista_04
bwd 1/4 fwd

 

MTP_p01
MTP_p02
MTP_p01
MTP_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOME: 36 VIVENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA EN MATADEPERA (1ª FASE)

 

EMPLAZAMENTO: MAZÁ SITUADA ENTRE A AVENIDA MAS SOT E AS CALLES  BALMES, SANT QUIRZE Y LA FLORIDA

 

DATA: NOVEMBRO 2006 (actualmente en fase de execución)

 

CLIENTE/PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE MATADEPERA / LLOC NOU

 

CONSTRUCTOR: SOLNESS (GRUPO SALAS)

 

COLABORADORES: LAURA GARCIA, arqta., ELISABETH AGUILAR estudiante de arqta., BRUFAU-CUSÓ ESTUDI D’ARQUITECTURA S.L., ARQUIBLAU 5.5. S.L., (estructuras), OFINGAR INGENIEROS S.L.

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 1.618.821,39 €

 

SUP.CONSTRUIDA: 3.947,61 m2 


O proxecto organizase a partir dunha distribución homoxénea das tipoloxías deseñadas sobre o conxunto da parcela feito que condiciona a aparición dunha trama uniforme de recorridos transversais e lonxitudinais que estructuran dunha forma clara e potente a súa imaxe final.

Esta trama distribúese en dous niveis (planta baixa e planta piso) e se conectan entre si a partir dun sistema de escaleiras estratexicamente dispostas. De esta maneira se consigue que as vivendas situadas en planta baixa (50% del total) teñan acceso o mesmo nivel mediante itinerarios practicables e o resto de vivendas, situadas en planta piso, a través das escaleiras e os ascensores correspondentes. Das vivendas situadas en planta piso, 10 son da tipoloxía “dúplex”. As vivendas de planta piso que se poderán acceder a través de los ascensores son “visitables”. Tódalas vivendas dispoñen de ventilación cruzada.

O modelo de ocupación planteada permite proxectar os espacios libres de forma ligada os diferentes recorridos peoniles ca correspondente reducción dos costos de urbanización; as zonas cércanas ás rúas onde pódese prever a plantación de árbores sitúanse fora do ámbito de ocupación do aparcadoiro subterráneo.

Con referencia á circulación rodada e a rede de aparcadoiros, propóñense o sistema de aparcadoiros  subterráneos conectados entre as dúas fases, que permite reducir o número de entradas e saídas e se prevé un aparcamento en superficie ó largo das  rúas de Balmes e da Florida. Nesta fase, construirase un aparcamento de 36 prazas, 4 das cales serán para minusválidos. Se reservará un espacio na planta soto para trasteiros, cun total de 18 trasteiros na planta semi-soto  e 18 na planta soto cun trasteiro comunitario.

 

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105