Sant Feliu. Torres

SNFT_f01
SNFT_f02
SNFT_f01
SNFT_f02
bwd 1/2 fwd

 

SNFT_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOME: Dous edificios de vivenda plurifamiliares  de 56 vivendas no sector de “Bonsalvador

EMPLAZAMENTO: Laureá Miró/ Carreretes. Sant Feliu de Llobregat.

DATA: Decembre 2006 (en execución)

PROMOTOR: Yonet, S.L.

CONSTRUCTOR: ABANTIA CONTRATAS

COLABORADORES: Jordi Pujol, arq., Christine Coré, arq., Laia Esteban, arq.

PRESUPOSTO (P.E.M.): 6.573.956,06 euros.

SUP. CONSTRUIDA: 7.998.90 m2 (+ap.  5.445,58 m2)

Este proxecto de vivendas desenrrola as unidades A4 y A5 do ámbito do planeamento da Modificación puntual do P.G.M. no

sector "Bon Salvador".

A disposición e a súa volumetría está determinada polo planeamiento vixente.

Así pois o resultado final ha sido dous prismas rectangulares, retranqueados en altura, cun corpo mais baixo (PB+5) situado o lado

sur da ordenación. A unidad A5 apoiase sobre un corpo en planta baixa que ocupa a totalidad da parcela e que ten

previsto un uso comercial. O conxunto de este proxecto teb tres plantas sótanos destinadas a aparcamiento e trasteros, para poder

cumplir con el número mínimo de prazas requeridas polo planeamento y para poder rentabilizar os costos da fundamentación de

este bloque.

O proxecto ten que tratarse de una maneira unitaria tanto polo que fai a volumetría, tratamento da fachada, tipoloxías e tratamento dos espacios comunitarios.

En canto as tipoloxías:

Cada unidad de proxecto ten una escaleira con dos ascensores que sirven a unha planta tipo de catro vivendas por planta en cada escaleira, con un programa funcional de dous, tres e catro dormitorios, sala de estar-comedor, cociña, terraza y dous baños ca excepción da de dous dormitorios que so ten un baño.

As fachadas que dan ao sur son bastantes abertas e permeables para poder aproveitar el asoleamento, as vistas, as terrazas e os

xardines privados xa que todas-las tipoloxías teñen nestas fachadas as salas de estar e o comedor. Para poder controlar esta permeabilidade colocaranse filtros (persianas, lamas, toldos tipo "sun-screen",...)

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105