Sant Feliu. Blocs

SNFB_f01
SNFB_f02
SNFB_f03
SNFB_f04
bwd 1/4 fwd

 

SNFB_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOME:  TRES EDIFICIOS DE VIVENDAS PLURIFAMILIARES DE 141 VIVENDAS O SECTOR”BON SALVADOR” EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO: AREA DELIMITADA POLA CRTA. BV-2001, O LIMITE DEL T.M. CON SANT JOAN DESPI E OS TRASEIROS DA FRANXA DA EDIFICACIÓN QUE DA FRÓNTE Á CRTA. N-340- C. LAUREÀ MIRÓ ATA A C. CARRERETES.

DATA: SETEMBRO 2006

CLIENTE/PROMOTOR: YONET S.L.

CONSTRUCTOR: PARES S.L.

COLABORADORES: JORDI PUJOL, CHRISTINE CORÉ, LAIA ESTEBAN, arquitectos

PRESUPOSTO (P.E.M.): 12.345.966,35 €

SUP.CONSTRUIDA: 17.123,37 m2 +aparcamiento 7.883,15 m2

Este proxecto de vivendas desenrola as unidades B5, B2 y B6 do ámbito do planeamento da Modificación puntual do P.G.M. no sector "Bon Salvador".

A volumetría dos edificios é de caracter ortogonal cunha altura máxima variable de PB+5 y PB+7 como permite a normativa.

A disposición e a súa volumetría está determinada polo planeamento vixente.

Así pois o resultado final ha sido tres prismas rectangulares de 15,18 m de profundidade, 60 m. de lonxitude e altura variable. As unidades do proxecto B5 y B6 teñen dúas plantas soto destinadas a aparcadoiro e trasteiros e a unidade do proxecto B2 tres plantas soto, para poder cumprir có número mínimo de prazas requirido polo planeamento e para poder rentabilízalos costos da construcción destes bloques.

As unidades do proxecto B5 y B6 teñen catro escaleiras con dúas vivendas por planta en cada escaleira. Na unidade B6 as vivendas das plantas restantes tamén teñen todos o mesmo esquema funcional de sala de estar-comedor, cociña, tres dormitorios, dous baños e terraza. Na unidade B5 as vivendas das plantas primeira, segunda terceira teñen tamén todos o mesmo esquema funcional que as descritas anteriormente, mentres que as plantas cuarta e quinta se han previsto unhas tipoloxías en "dúplex".

Na unidade B2 as vivendas das plantas primeira ata a quinta, teñen todas o mesmo esquema funcional, excepto unha das escaleiras que teñen tres pisos por rellano. Na planta sexta da mesma escaleira distribúense dous pisos e dous pisos "dúplex".

Como pel de fachada esta previsto que sexa de obra vista.

O testeiro do bloque B2 trátase como si fose unha fachada xa que da fronte á calle A, eixo viario principal da urbanización.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105