Vivendas Alella

ALL_f01
ALL_f02
ALL_f03
ALL_f04
ALL_f05
bwd 1/5 fwd

 

AL_p01
AL_p02
AL_p01
AL_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOME: TRES EDIFICIOS DE VIVIENDAS PLURIFAMILIARES AISLADAS (45 VIVIENDAS, 46 TRASTEROS, 70 APARCAMIENTOS, 1 PISCINA, 1 ESPACIO COMUNITARIO) AL SECTOR DE “CAL DOCTOR” A ALELLA.

 

EMPLAZAMENTO: c/ RIERA DE LA COMA FOSCA/ - c/ MAS DE XAXARS

 

DATA: JUNIO 2005

 

CLIENTE/PROMOTOR: YONET S.L.

 

CONSTRUCTOR: GILBART CONSTRUCCIONES S.L.

 

COLABORADORES: MONTERO-GRACIA, arqtos., ARMANDO MUNIESA, arquitecto técnico

 

PRESUPOSTO: 8.800.000 €

 

SUP.CONSTRUIDA: 12.100 m2

 

Este proxecto de vivendas desenvolve a unidade de proxecto 6 (Bloques H,I y J) do ámbito do “Cal Doctor”.

A volumetría dos edificios é rectangular e son de PB+2, mais la planta baixo cuberta, como permite a normativa. Todos os bloques teñen unha planta soto para aparcamentos e trasteiros.

O proxecto foi tratado de forma unitaria tanto con respecto a volumetría, tratamento de fachadas, tipoloxías e tratamento dos espacios comunitarios.

O bloque H ten dous escaleiras con dúas vivendas por planta en cada escaleiras, as vivendas de planta baixa e planta primeira teñen o mesmo esquema funcional; as vivendas en planta segunda tamén teñen todas o mesmo esquema funcional, sendo todos dúplex xa que teñen a planta baixocuberta.

O bloque J é igual que o H pero cunha escaleira mais.

O bloque I ten dúas escaleiras, unha delas con dúas vivendas por planta e a outra (que da a la rúa Riera de la Coma Fosca) con tres vivendas por planta, excepto en planta baixa xa que unha das tres vivendas ten seu acceso independente. En planta segunda as tres vivendas son dúplex, unha delas ten o mesmo esquema funcional que os dúplex da outra escaleira do mesmo bloque, en cambio os outros dos dúplex que dan a rúa Riera de la Coma Fosca teñen unha distribución en planta similar.

Foi tido en conta o tratamento dos testeiros dos bloques I e J que dan a rúa de la Riera de la Coma Fosca para darlles o tratamento de fachada xa que dan a rúa principal da ordenación e unha das principais do municipio, la rúa Riera de la Coma Fosca.

As fachadas que dan o sur son bastante abertas e permeables para aproveitar a luz solar, as vistas, as terrazas e os xardíns privados xa que tódalas vivendas teñen nestas fachadas  salas de estar e comedor.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105