Habitatges Alella

ALL_f01
ALL_f02
ALL_f03
ALL_f04
ALL_f05
bwd 1/5 fwd

 

AL_p01
AL_p02
AL_p01
AL_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA:  TRES EDIFICIS D’HABITATGES  PLURIFAMILIARS AÏLLATS (45 HABITATGES, 46 TRASTERS, 70 APARCAMENTS, 1 PISCINA, 1 ESPAI COMUNITARI

EMPLAÇAMENT:  c/ RIERA DE LA COMA FOSCA  AMB c/MAS DE XAXARS

DATA:  JUNY 2005 (ACTUALMENT EN FASE D’EXECUCIÓ)

CLIENT/PROMOTOR:  YONET S.L.

CONSTRUCTOR:  GILBART CONSTRUCCIONES S.L.

ARQUITECTES: JON MONTERO MADAIRAGA, MG-ARQUITECTES (MONTERO-GRACIA)

COLABORADORS: ARMAND MUNIESA, arqte.tèc.

PRESSUPOST:  8.800.000 €

SUP.CONSTRUIDA: 12.100 m2

Aquest projecte d'habitatges desenvolupa la unitat de projecte 6 (Blocs H, I i J) de l'àmbit de "Cal Doctor"

La volumetria dels edificis es rectangular i es de PB+2, més la planta sotacoberta, tal i com permet la normativa. Tots els blocs tenen una planta soterrani amb aparcament i trasters.

El projecte s'ha tractat d'una manera unitària tant pel que fa a volumetria, tractament de façana, tipologies,i tractament dels espais comunitaris.

El bloc H té dues escales amb dos habitatges per planta en cada escala, els habitatges de planta baixa i planta primera tenen el mateix esquema funcional; tots els habitatges de planta segona també tenen el mateix esquema funcional, sent tots dúplex aprofitant la planta sotacoberta.

El bloc J es igual al H però amb una escala més.

El bloc I té dues escales, una d'elles amb dos habitatges per planta i l'altre (la que dona al carrer Riera de la Coma Fosca) amb tres habitatges per planta excepte en planta baixa que un dels tres habitatges té accés independent. En planta segona els tres habitatges són dúplex, un d'ells te el mateix esquema funcional que els duplex de l'altre escala del mateix bloc, en canvi els altres dos duplex que donen al carrer de la Riera de la Coma Fosca tenen una distribució en planta similar.

S'ha tingut especial cura en el tractament dels testers dels blocs I, i J que donen al carrer de la Riera de la Coma Fosca per tal de donar-lis tractament de façana ja que donen al carrer principal de l'ordenació i un dels principals del municipi, el carrer Riera de la Coma Fosca.

Les façanes que donen a sud s´han diseñat bastant obertes, permeables per tal d'aprofitar l'assolellament. Totes les tipologies tenen en aquestes façanes les sales d'estar i els menjadors. Per tal de poder controlar aquesta permeabilitat es colocaran filtres (persianes, lames, toldos tipus "sunscreen",...)

Les façanes que donen a nord i que és per on es produeix l'accés als edificis, pel contrari, són molt menys permeables (més monolítiques) ja que són les façanes a on totes les tipologies tenen situats els dormitoris.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105