Torre Fleming

TFM_f01
TFM_f02
TFM_f03
TFM_f04
bwd 1/4 fwd

 

TFM_p01_w
TFM_p02_w
TFM_p01_w
TFM_p02_w
bwd 1/2 fwd

 

NOME:    TORRE FLEMING: EDIFICIO EN ALTURA DE 143 VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN LA AVENIDA DIAGONAL DE BARCELONA

 

EMPLAZAMENTO: CALLE DEL DOCTOR FLEMING 4-6, (ESQUINA CALLE BORI I FONTESTÀ)

 

DATA:  MARZO 1987 (FINAL DE OBRA)

 

CLIENTE/PROMOTOR: COMUNIDAD DE PROPIETARIOS “RESIDENCIAL TORRE FLEMING S.A.”

 

CONSTRUCTOR: GECSA, CONSTRUCTORA

 

COLABORADORES:        

 ANTONIO FONT, arqto., ANTONIO DURAN, arqto., JORDI BARÓ, arqto., VICTOR SERRA, arqto. técnico, JORDI ARDEVOL, arqto.técnico, CLAUDI AGUILÓ, DOLORS YLLA I ANA RAVAL, arqtos,  ANTONIO SOLANAS,delineante.

 

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 4.207.084,74 €

 

 

SUP. CONSTRUIDA: 17.960 m2 SOBRE RASANTE.  3.200 m2 PLANTA SOTANO

 

 

Edificio de vivendas, locais comerciais e  garaxe disposto en forma de V, situando o vértice xunto á Avenida de Sarrià no punto de encontro da prolongación da rúa Entença e a Avenida de Sarrià e dispoñendo un do seus lados apoiados na aliñación da vía da rúa Dr. Fleming, buscando a  continuidade espacial, e o outro ortogonal ó bloque existente sobre a rúa Bori i Fontestà, dando a fachada ó novo parque urbano contiguo.

Espacio libre entre as dúas ás do edificio e espacio cuberto na planta baixa no vértice, sendo o resto da parcela espacio libre privado.

A composición de volume e da imaxe urbana resultante es de un edificio que, por a importante superficie de solo edificable, teña o menor impacto visual, buscando que pola configuración en vértice do edificio apareza coma un volume o máis estreito posible. Seu desenvolvemento curvo no extremo SE pretende ser ademais a entrega ortogonal do edificio á Avenida de Sarrià e a penetración entre o vértice e a á ó largo da rúa Dr. Fleming. Ca vontade de recoller o fin do recorrido da rúa Anglesola, disponse alí o núcleo central de acceso rodado y peoníl máis importante, bisagra en altura entre as dúas ás do edificio.


 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105