Hotel Condes Barcelona

EXT.00_MG_1159
EXT.01_MG_1279
EXT.02_MG_1275
EXT.02_MG_4282
EXT.03_MG_1162small
EXT.04_MG_1322
EXT.05_MG_1330
EXT.06_MG_1337
EXT.07_MG_3738
EXT.08_MG_4072
EXT.09_MG_4080
INT.01_MG_1255
INT.02_MG_3910
INT.03_MG_3945
INT.04_MG_3782
INT.05_MG_1404
INT.06_MG_1430
INT.06_MG_3793
TRZ.01_MG_1315
TRZ.02_MG_1320
TRZ.03_MG_1390
TRZ.04_MG_4033
TRZ.05_MG_1355 pano
TRZ.06_MG_1357
TRZ.07_MG_4017
bwd 01/25 fwd

 

HCB_p01
HCB_p03
HCB_p04
bwd 1/3 fwd

 

NOME: AMPLIACIÓN DEL HOTEL “COMTES DE BARCELONA”

 

EMPLAZAMENTO: PASEO DE GRACIA Y CALLE DE MALLORCA, 250 DE BARCELONA

 

DATA: MARZO 2004 (final de obra 2007)

 

CLIENTE/PROMOTOR: GESINMO 99 S.L.

 

CONSTRUCTOR: DRAGADOS S.A.

 

COLABORADORES: ORIOL CUSIDÓ, arqto., JORDI PUJOL, arqto., BERNUZ-FERNANDEZ arquitectos S.L. (estructuras)., FELCA, (instalaciones), RF2 ENGINYERS

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 2.329.312,22 €

 

SUP.CONSTRUIDA: 4.698,20 m2 


O presente proxecto ten por obxecto a implantación dun dos edificios do hotel “Condes de Barcelona”, o edificio denominado”Center”, que pasará de 74 habitacións a 120, dotándollo o mesmo tempo de novos espacios de salas para usos múltiples. A parte da ampliación, o proxecto propón tamén unha continuación de reformas interiores no edificio “Center” para adecualo a un mellor funcionamento. O hotel seguirá sendo de catro estrelas.

A decisión más difícil e comprometida foi a resolución da imaxe exterior do edificio, xa que o mesmo tempo que tiña que ser resolto la sutura entre o existente e a nova edificación de maneira que puidérase entender ambos edificios coma un só, tíñase tamén que dar unha imaxe moderna e suxerente. Todo eso, ca dificultade engadida de ter que dialogar o mesmo tempo por un lado cunha parte mais antiga, aspecto pesado e macizo e, por outro mais recente, xa de vidrio e de aspecto lixeiro dende os dous derradeiros pisos.

Na parte posterior deixase un patio de tres metros de ancho por 12 de largo, deixando sen esgotar tódala profundidade edificable posible, permitindo, o mesmo tempo, conseguir a correcta ventilación de tódalas habitacións posteriores nun final de parcela complicado pola existencia da mediana da finca veciña, a aliñamento ca finca veciña, regularizando as fachadas do patio interior de mazá.

Unha primeira decisión foi, a continuación desta pel verde, toda de vidro, expresión xa que era unha ampliación anterior e que debía de seguir séndoo.

A outra decisión, marcada tanto pola necesidade formal de establecer unha continuidade horizontal ca parte antiga de pedra, de liñas moi marcadas a nivel dos forxados (no establecida na remonta anterior, pois tratábase dun crecemento en vertical e non se planteaba neste problema), como pola necesidade de colocar un tamiz que suavice o efecto dun final de vidro dende dentro das habitacións , definiuse entón unha segunda pel superposta.

 

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105