Hotel Condes Barcelona

EXT.00_MG_1159
EXT.01_MG_1279
EXT.02_MG_1275
EXT.02_MG_4282
EXT.03_MG_1162small
EXT.04_MG_1322
EXT.05_MG_1330
EXT.06_MG_1337
EXT.07_MG_3738
EXT.08_MG_4072
EXT.09_MG_4080
INT.01_MG_1255
INT.02_MG_3910
INT.03_MG_3945
INT.04_MG_3782
INT.05_MG_1404
INT.06_MG_1430
INT.06_MG_3793
TRZ.01_MG_1315
TRZ.02_MG_1320
TRZ.03_MG_1390
TRZ.04_MG_4033
TRZ.05_MG_1355 pano
TRZ.06_MG_1357
TRZ.07_MG_4017
bwd 01/25 fwd

 

HCB_p01
HCB_p03
HCB_p04
bwd 1/3 fwd

 

NOM DE L’OBRA:  AMPLIACIÓ DE L´HOTEL “CONDES DE BARCELONA”

EMPLAÇAMENT: PASSEIG DE GRÀCIA – C/MALLORCA 250 (BARCELONA)

DATA: 2004 (final d’obra: 2007)

PROMOTOR: GESINMO 99 S.L.

CONSTRUCTOR:  DRAGADOS

ALTRES COLABORADORS: Oriol Cusidó i Garí (arquitecto), Jordi Pujol Liñán, Bernúz-Fernández Arquitectes S.L. (estructures), FELCA (instal.lacions), RF2 Enginyers

PRESSUPOST (P.E.M.): 2.329.312,22 €

SUP. CONSTRUIDA: 4.698,20m2


El present projecte té per objecte l'ampliació d'un dels edificis de l'hotel "Comtes de Barcelona", l'edifici anomenat "Center", que passarà de 74 habitacions a 120, dotant-lo al mateix temps de nous espais de sales per a usos múltiples. A part de l'ampliació, el projecte proposa també un seguit de reformes interiors en l'edifici "Center" per tal d'adequar-lo a un millor funcionament. L'hotel seguirà sent de quatre estrelles.

La decisió més compromesa ha estat la resolució de la imatge exterior de l'edifici, ja que al mateix temps que s'havia de resoldre la sutura entre allò preexistent i la nova edificació de manera que es poguéssin entendre ambdós edificis com un de sol, s'havia també d'oferir una imatge moderna i sugerent. Tot això, amb la dificultat afegida d'haver de dialogar al mateix temps per una banda amb una part més antiga, d'aspecte pesat i massiu i, per l'altra més recent, la remonta de vidre i d'aspecte lleuger dels dos últims pisos.

Una primera decisió va ser doncs, la definició d'una pell "verda", tota de vidre, expressió ja del que era una ampliació anterior, i que havia de seguir sent-ho.

La necessitat formal d'establir una continuitat horitzontal amb la part antiga de pedra, de linies hortizontals molt marcades a nivell dels forjats (no establerta en la remunta anterior, doncs es tractava d'un creixement en vertical i aquest problema no es plantejava), com per la necessitat de col.locar un tamis que suavitzés l'efecte d'un final de vidre des de dins de les habitacions, ens va portar a definir una segona pell sobreposada. Havia de ser d'un material que no obstaculitzés la tant volguda entrada de llum, servint-nos definitivament per a regular el tema de la privacitat i per definir el ritme de buits i plens i la proporcio de buits necessària per respondre a la imatge de l'Eixample i per tant, de les façanes adjacents.

A la part posterior es preveu un pati de 3m d'amplada per 12m d'allargada, deixant sense esgotar tota la profunditat edificable possible, i permetent la correcta ventil.lació de totes les habitacions posteriors en un final de parcel.la complicat per l'existència de la mitgera de la finca veïna.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105