PE Bon Salvador

BSV
bwd 1/1 fwd

 

NOME: TEXTO REFUNDIDO DA MODIFICACION PUNTUAL DO SECTOR “BON SALVADOR” EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO: DELIMITADO POLA CRTA. BV-2001, LIMITE T.M. SANT JOAN DESPÍ, CALLE LAUREÀ MIRÓ E CALLE CARRERETES

DATA:  NOVEMBRO 2007

CLIENTE/PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO DE SANT FELIU DE LLOBREGAT / YONET S.L.

CONSTRUCTOR:

COLABORADORES: LAIA ESTEBAN CLARET, arqta.

PRESUPOSTO (P.E.M.):  6.342.737,60 €

SUP.CONSTRUIDA: 153.144 m2 (ámbito de la modificación)

Esta área esta atravesada pola Riera Pahissa e nela encóntranse os mencionados antigos establecementos industriais de Bertrand e Serra e de Sola-Sert. Así mesmo se encontran en este ámbito o Colexio do Buen Salvador (Las Francesas), do que a correspondente finca comprende unha boa parte da área que se propón modificar.

En primeiro lugar a formación lineal continua de edificacións con fronte á rúa de Laureà Miró constitúe unha barreira de acceso o área. Unicamente hai dous pasos nunha lonxitude do fronte de máis de 500 m., un de acceso o grupo de vivendas Bertrand e o outro que da acceso ás instalacións Sola-Sert.

En segundo lugar a Riera Pahissa reforza a barreira do fronte edificado no tramo contiguo con esta. O resto d seu recorrido, a súa rasante constitúe tamén un impedimento para o acceso a este sector.

Nos ámbitos de modificación e de remodelación, encóntranse tamén as edificacións das antigas industrias Bertrand e Serra e Sola-Sert. Nestes solares as actividades han estado fraccionadas e alugadas para diversas actividades. Estas actividades han de ser claramente entendidas como unha utilización transitoria dos edificios, pois a configuración destes e o seu envellecemento fan economicamente inviable a súa adecuación dentro do marco da vixente normativa urbanística para actividades industriais estables e indefinidas.

Débese notala presencia dentro do ámbito da modificación, e en concreto dentro da parcela do Colexio Buen Salvador de algunhas áreas de árbores e xardinería de interese das que a ordenación habería de prever a súa conservación.

O obxectivo básico da modificación é dar accesibilidade a esta área fundamentalmente desde a rúa de Laureà Miró e tamén desde a carreteira BV-2001 de maneira que quede superada a súa marxinalidade espacial.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105