La Marina

MAR_f01
MAR_f02
MAR_f03
MAR_f04
bwd 1/4 fwd

 

MAR_p01_
bwd 1/1 fwd

 

 

NOME: CONCURSO: ACTUACIÓNS DE MELLORA DA ESTRUCTURA URBANÍSTICA NOS ÁMBITOS DA DARSENA “LA MARINA” E PEIRAO DE TRANSANLANTICOS DE A CORUÑA

EMPLAZAMENTO: ZONA DA DÁRSENA DA MARINA A CORUÑA (GALICIA)

DATA: FEBREIRO 2007

CLIENTE/PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

CONSTRUCTOR:

COLABORADORES: NAIARA MONTERO, arquitecta

PRESUPOSTO (P.E.M.): 16.000.125,95 €

SUP.CONSTRUIDA: 112.000 m2

Unha primeira reflexión sobre a problemática urbana da Dársena da Marina e seu entorno na cidade de A Coruña permite situar e analizalas principais deficiencias ou contradiccións urbanas que na actualidade padece este sector tan estratéxico na formación histórica da cidade e a súa vez, tan presente no imaxinario urbano da maioría dos seus habitantes.

É necesaria unha primeira consideración e é que a práctica totalidade dos terreos obxecto deste anteproxecto son terreos gañados o mar e por tanto, han estado ou están suxeitos ás problemáticas físicas, funcionais ou administrativas, propias das diferentes autoridades portuarias responsables e que seguramente esta é a principal causa da disfuncionalidade urbana que podemos observar actualmente.

Certamente, e de forma similar a outras zonas portuarias, en A Coruña o porto a crecido dunha maneira desordenada como unha especie de "anti-cidade" cerrada en si mesma como unha fortaleza, e de algunha maneira, ignorada pola vida cidadán. O crecente aumento do tráfico automovilístico e a súa escasa planificación han contribuído, de boa forma, á forte degradación dos espacios públicos abocados o porto.

Obxectivos da proposta: Transformación da Dársena da Marina nun espacio con caracter de "boulevard" e forte centralidade urbana. Máxima intregación dos espacios portuarios no sistema de espacios públicos da cidade. Soterrar e racionalizar boa parte do tráfico rodado reducindo o espacio viario en superficie. Redimensionar e dignificar o espacio libre inmediato o fronte edificado da Marina. Consideración do "muro" do Parrote como elemento xerador dun novo espacio urbano que, a maneira de relectura, en termos de modernidade, do antigo baluarte defensivo resolva o libramento da dársena co Paseo Marítimo, as instalacións da Solana e a parte alta da Cidade Vella. Creación de "topografías artificiais" que, de forma parecidas ás intervencións do "Land Art", permiten caracterizar e acotar o paisaxe urbano dotando o sector de lugares elevados que faciliten as extraordinarias vistas da Marina e da ría do Burgo.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105