Rehabilitación en la C/General Mola

00-NAIRARA MONTERO-FACHADA
01 - NAIARA MONTERO-GALERIA
02 - NAIARA MONTERO-PUERTA CORREDERA
03 - NAIARA MONTERO
05 - NAIARA MONTERO-ESCALERA
06 - NAIARA MONTERO
07 - NAIARA MONTERO
08 - NAIARA MONTERO-PUERTA
09 - NAIARA MONTERO-COCINA
10 - NAIARA MONTERO
11 - NAIARA MONTERO-ESCALERA
bwd 01/11 fwd

 

GML_01_planta baja
GML_02_planta tipo
GML_03_planta altillo
GML_04
GML_05_secci?n BB
GML_06
bwd 1/6 fwd

 

NOME  DA OBRA: REHABILITACIÓN DE TRES VIVIENDAS E LOCAL COMERCIAL

AUTORES: NAIARA MONTERO VIAR

EMPLAZAMENTO: C/ General Mola Nº 16. A Coruña

DATA: Xunio 2009

CLIENTE/PROMOTOR: BEATRIZ MARCHESI DE ALBI

CONSTRUCTORA: ______

PRESUPOSTO (P.E.M.): ______

SUP. CONSTRUIDA: 210 M2

A parcela correspondinte á número 16 da rúa General Mola de A Coruña encontrase catalogado no Plan Especial de Protección e Reforma da Cidade Vella e Pescadería da Coruña de 1998 (P.E.P.R.I) como mazá fragmentada en Pescadería.

O edificio está considerado como representativo dunha tipoloxía edificatoria que presentase cunha contundencia e uniformidade no tecido edificado da Pescadería e de notable calidade de deseño e construcción. A súa antigüidade estimase en 100 anos, sen existir determinación da data exacta.

Na actualidade, o solar encontrase ocupado por unha edificación clasificada como estado ruinoso. A normativa permítenos rehabilitar o edificio de acordo cas Ordenanzas da Edificación e Planos de Ordenación publicados no P.E.P.R.I.

Conservamos estructura, rehabilitándoa e substituíndoa por unha de similares características en caso de ser necesario, muros, balcóns, galería de madeira, carpinterías e escaleira existente.

As características principais do edificio, son a fachada actual, con galería de madeira e balcóns de pedra, o acabado en zinc da cuberta e fachada na última planta, a escaleira a conservar e distintas molduras e acabados interiores.

A actuación no afecta á superficie da envolvente constructiva da edificación.

O programa de vivendas desenrolase en tres plantas de piso, a razón de unha en planta primeira, unha en planta segunda e unha en planta terceira con aproveitamento de baixo cuberta. A planta baixa destinase a local comercial, carto de instalacións e portal de acceso ás vivendas superiores.

O edificio contén un portal con ascensor e unha escaleira, a conservar a existente, con a súa correspondente iluminación e ventilación artificial. No núcleo de escaleira prevíronse os patinillos suficientes para albergar as instalacións xerais.

As vivendas proxectadas considéranse vivendas mínima, con un programa de vestíbulo, cocina, estancia-comedor, carto de aseo, e un dormitorio principal, con unha superficie total de 38.00m2 útiles en planta primeira, 43.70m2 útiles en planta segunda e 48.50 m2 útiles en planta terceira. Tódalas vivendas son ademais, como esixe o PXOM, exteriores, sendo condición necesaria para as vivendas mínimas, ter como mínimo a estancia-comedor con ocos a rúa.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105