Urb. Bon Salvador

BSV
bwd 1/1 fwd

 

BSV
bwd 1/1 fwd

 

NOME: URBANIZACIÓN DO SECTOR “BON SALVADOR” EN SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO: DELIMITADO POLA CRTA. BV-2001, LIMITE T.M. SANT JOAN DESPÍ E RÚA LAUREA MIRÓ, PINEDA CUATRO TORRES

DATA: DECEMBRO 2004 (actualmente en fase de execución)

CLIENTE/PROMOTOR: JUNTA DE COMPENSACIÓN “CAN BERTRAND / YONET S.L.

CONSTRUCTOR:

COLABORADORES: ANTONIO BAIGES, arqto., MIREIA MATAS, arqta., MONTERO-GRACIA, arqtos.

PRESUPOSTO (P.E.M.): 3.028.480,00 €

SUP.CONSTRUIDA:  114.941 m2

O obxectivo desta urbanización é o desenvolvemento do ámbito ocupado por dous polígonos industriais de tipoloxía marcadamente obsoleta, a fin e efecto de facer fronte á demanda de novas vivendas, rehabilitando e equipando o sector e dotándoos de accesibilidade que lles falta nestes momentos.

Os equipamentos e espacios verdes o servicio do sector, teñen tamén a vocación de mellorar o grado de equipamentos do entorno.

O acceso ó sector se ha resolto a partir da potente vialidade existente (avd. Laureà Miró e rúa de Armenteres) e prevista (variante da N-340, situada no límite do termo municipal) no perímetro do mesmo. Por tanto, a conexión dos viais estructurais do sector ca vialidade exterior, outorga ós terreos obxecto da ordenación, un alto grado de accesibilidade desde os municipios do seu entorno e unha moi boa relación có centro da poboación.

A estructura viaria interna do sector, organizase a partir dun vial, perpendicular á variante prevista da N-340. Este vial-paseo organiza a edificación e os espacios libres previstos, enlazando a futura variante da N-340 cun vial de nova creación que conecta a rúa de Anselmo Clavé ca avenida de Laureà Miró.

O aparcamento de vehículos dentro do espacio público, sitúanse nas cantidades requiridas polas novas densidades.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105