Urb. Cal Doctor

W.01_CLD_f07
W.02_CLD_f04
W.03_CLD_f05
W.04_CLD_f06
W.05_CLD_f03
W.06_CLD_f01
W.07_CLD_f02
bwd 1/7 fwd

 

W.01_CLD_p01
W.02_CLD_p02
W.01_CLD_p01
W.02_CLD_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOME:  URBANIZACIÓN DO SECTOR “CAL DOCTOR” EN ALELLA (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO: LIMITA CO TERREO DE CAL GOBERNADOR, CALLE ANTONI BORRELL, RIERA COMA FOSCA  E PINEDA QUATRE TORRES

DATA: MARZO 2004 (actualmente 2ª fase en execución)

CLIENTE/PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE ALELLA / YONET S.L.

CONSTRUCTOR: GILBAR CONSTRUCCIONES S.L.

COLABORADORES: MONTERO-GRACIA, arqtos.

PRESUPOSTO (P.E.M.): 1.806.197,71 €

SUP.CONSTRUIDA: 38.101m2

En primeiro lugar cabe destacar como principal obxectivo deste planeamento a vontade de ordenar unha das zonas que, por extensión e localización urbana constitúen un dos capitais urbanísticos máis importantes, hoxe en día para o desenvolvemento do casco urbano de Alella.

O sector ocupado polo ámbito deste planeamento se ha convertido, co paso do tempo e ca proximidade dos diferentes procesos urbanizadores (Alella Parc, Nova Alella, El Soleil, Mas Coll,....) nun baleiro urbano de dimensións considerables que dificulta, en termos de accesibilidade, estructura urbana e sistemas de espacios públicos, a posibilidade de que o desenvolvemento urbano de Alella se faga de forma adecuada as súas necesidades.

É importante recoñecer este planeamento como unha gran oportunidade para o municipio de mellorala conexión entre os sectores residenciais de relación urbana que mellorarán substancialmente a calidade do entorno que tradicionalmente se ha urbanizado reducindo o espacio público a vial.

Este planeamento quere tamén dar resposta á necesidade de facilitar o acceso á vivenda pública a unha parte da poboación de Alella. Previse, pois, a construcción de vivendas de promoción pública incluíndo a de aluguer para xoves.

Entre todos estes obxectivos hai tamén a promoción privada de vivendas. Se ha de remarcar, que se trata de vivendas plurifamiliares, co correspondente aforro de consumo de solo que caracteriza esta tipoloxía fronte a outras máis extensivas. Posibilitala urbanización deste sector pode restar presión a outras zonas con menos vocación urbanizadora.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105