Urb. Cal Doctor

W.01_CLD_f07
W.02_CLD_f04
W.03_CLD_f05
W.04_CLD_f06
W.05_CLD_f03
W.06_CLD_f01
W.07_CLD_f02
bwd 1/7 fwd

 

W.01_CLD_p01
W.02_CLD_p02
W.01_CLD_p01
W.02_CLD_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA: URBANITZACIO DEL SECTOR “CAL DOCTOR” DEL MUNICIPI D’ALELLA

EMPLAÇAMENT: LIMITA AMB TERRENYS CAL GOVERNADOR, C.ANTONI BORRELL, RIERA COMA FOSCA I PINEDA QUATRE TORRES

DATA: MARÇ 2004 (ACTUALMENT 2ªFASE EN EXECUCIÓ)

CLIENT: AJUNTAMENT D’ALELLA

PROMOTOR: YONET S.L.

CONSTRUCTOR: GILBAR CONSTRUCCIONS S.L.

ALTRES COLABORADORS: MONTERO-GRÀCIA, arqtes.

PRESSUPOST (P.E.M.): 1.806.197,71 Euros

SUP. CONSTRUIDA: 38.101 m2

En primer lloc cal destacar com a principal objectiu d'aquest planejament la voluntat d'ordenar una de les zones que, per extensió i localització urbana constitueix un dels capitals urbanístics més important, avui, pel desenvolupament del casc urbà d'Alella.

El sector ocupat per l'àmbit d'aquest planejament s'ha convertit, amb el pas del temps i amb la proximitat dels diferents processos urbanitzadors (Alella Parc, Nova Alella, El Solei, Mas Coll,....) en un buit urbà de dimensions considerables que dificulta, en termes d'accessibilitat, estructura urbana i sistema d'espais públics, la possibilitat de que el desenvolupament urbà d'Alella es faci de forma adequada a les seves necessitats.

Es important reconèixer aquest planejament com a una gran oportunitat pel municipi de millorar la connectivitat entre els sectors residencials que envolten l'àmbit. Es crearan així nous escenaris de relació urbana que milloraran substancialment la qualitat d'un entorn que tradicionalment s'ha urbanitzat reduint l'espai públic a la vialitat.

Aquest planejament vol també donar resposta a la necessitat de facilitar l'accés a l'habitatge públic de part de la població d'Alella. Es preveu, doncs, la construcció d'habitatges de promoció pública incloent-ne de lloguer per a joves.

Entre tots aquests objectius hi ha també la promoció privada d'habitatges. S'ha de remarcar, però, que es tracta d'habitatge plurifamiliar, amb el corresponent estalvi de consum de sòl que caracteritza aquesta tipologia enfront a d'altres de més extensives. Possibilitar la urbanització d'aquest sector pot restar pressió sobre altes zones amb menys vocació urbanitzadora.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105