Escultura

ESC_i01 copia
ESC_i02 copia
ESC_i03 copia
bwd 1/3 fwd

 

ESC_p01
bwd 1/1 fwd

 

NOME: Escultura en espacio público 1º PREMIO.

EMPLAZAMENTO: Xardíns Llorenç Sans, entre a Avenida del Sol e a confluencia da rúa Joana Raspall do conxunto urbanístico de Can Bertrand.

DATA: XULIO 2009

CLIENTE/PROMOTOR: Ayuntamient de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona

ARQUITECTOS: Jon Montero Madariaga

COLABORADORES: Jordi Pujol Liñán (arqto), Laura García Hintze(arqta), Gemma Serra Vinyals (arqta), Adi Masarwi (arqto)

PRESUPOSTO (P.E.M.): 30.000 € 

Poucas veces o resultado final dunha manifestación artística é consecuencia dunha profunda reflexión acerca da condición do obxecto e a súa posterior formalización e esta é, sen dubida, unha delas.

A condición de escultura urbana do obxecto obriga a efectuar unha análise intensa e detallada de aqueles elementos característicos do seu entorno en termos de uso, volumetrías, materialización constructiva e posición estratéxica e relativa.

O lema de esta proposta, "diàlegs", non é máis que unha abstracción do que para nosoutros ha suposto este proceso de aproximación a un resultado final que permítenos reflectir, en termos de materialidade, forma e texturas, unha contribución persoal á proposta de realización artística implícita neste concurso.

Catro esveltas figuras revestidas de aceiro corten "dialogan" entre elas mentres executan un elegante paso de danza desenvolvido a mercé do vento que as abraza, formando con a súa poderosa presencia dun "hito urbano", dotado de gran espectacularidade, nun lugar que haberá de ser pola súa vocación urbana, así como polo seu especial protagonismo visual, un enclave decisivo para o futuro deste sector de Sant Feliu de Llobregat.

A formalización vertical desta escultura pretende reforzar o seu papel escenográfico á vez que a converte en referencia visual desde a Avenida del Sol, desde a rua Joan Raspall, eixo da veciña urbanización, do propio parque de Llorenç Sans no que se sitúa e, inclusive, desde a próxima autopista, mentres que a súa altura e a súa potencia visual permiten relativizala escala dos edificios máis próximos.

 

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105