Escola Sant Feliu.

ESF_f01_BN
ESF_f02_BN
ESF_f03_BN
ESF_f04_BN
bwd 1/4 fwd

 

ESF_p01
ESF_p02.
ESF_P03.
bwd 1/3 fwd

 

NOME:    EDIFICIO ESCOLAR EN  SAN FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

EMPLAZAMENTO: CARRETERA DE CORNELLÁ, 15

DATA: FEBRERO 1993 (FINAL DE OBRA)

 

CLIENTE/PROMOTOR: CONGREGACIÓN “HIJAS DEL BUEN SALVADOR DE CAÉN”


CONSTRUCTOR: EDICOSA

COLABORADORES: ANTONIO SANCHEZ-FORTUNY,  arquitecto JORDI ARDEVOL, arquitecto técnico

 

PRESUPOSTO (P.E.M.): 534.255,16 € 

 

SUP. CONSTRUIDA: 1.011,37 m2

O edificio en cuestión contén un conxunto de nove unidades destinadas a Centro de Educación Infantil en cumprimento do previsto no Decreto 1004 de novembro de 1991 relativo os dous ciclos que se imparten no centro.

A situación do edificio dentro da finca, se ha feito a partir tanto de criterios funcionais (proximidade o edificio central e o resto das instalacións, etc.) como paisaxísticos dado o gran valor que a estes efectos ten a citada finca.

O programa funcional do edificio desenrolase en dúas plantas, incluíndo en planta baixa tres aulas, así como o resto das instalacións anexas e necesarias a tenor da lexislación vixente: vestíbulo, comedor, cocina-office, sala multiusos, despacho e sala de profesores. A planta superior inclúe un total de seis aulas relacionadas a través dun corredor lonxitudinal iluminado desde o exterior por un dos seus lados. O acceso entre as dúas plantas establecese a través dunha escaleira central de dous tramos, aberta lateralmente en dirección a zona de xardín situada xunto o acceso da sala de actos existente, que se complementa cunha segunda escaleira exterior de un solo tramo, situada no extremo oposto o acceso principal.

Tódalas aulas, cunha superficie de 51 m2 e unha capacidade de 25 alumnos, sitúanse na fachada que corresponde a orientación sur-oeste do edificio a efectos de garantir un correcto nivel de luz solar na súa totalidade; os lavabos correspondentes a cada unidade sitúanse así mesmo na fachada sur-oeste do edificio, como acceso directo dende o interior da aula, a efectos de garantir un máximo de iluminación e ventilación.

Na zona de acceso se ha previsto unha zona porticada entre a sala de caldeiras e a entrada principal con o fin de dar un maior protagonismo.

O patio de xogos sitúase fronte as aulas, na zona de mellor orientación, previndo unha zona de xogos cuberta por unha pérgola que colocase fronte a zona destinada o comedor, protexéndoa de esta maneira dun excesivo asoleamento.

 
 

Estudio Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudio Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105