Sant Feliu Residencia

SFR_f01
SFR_f02
SFR_f03
SFR_f04
SFR_f05
bwd 1/5 fwd

 

SFR_p01
SFR_p02
SFR_p01
SFR_p02
bwd 1/2 fwd

 

NOM DE L’OBRA:  RESIDÈNCIA RELIGIOSA A SANT FELIU DE LLOBREGAT

EMPLAÇAMENT: CARRETERA DE CORNELLÀ, 15. SECTOR DEL “BON SALVADOR” A SANT FELIU DE LLOBREGAT (BARCELONA)

DATA: 2002 (final d’obra: octubre 2003)

CLIENT/PROMOTOR: CONGREGACIÓN “HIJAS DEL BUEN SALVADOR DE CAÉN”

CONSTRUCTOR: CONSTRUCCIONES MEDITERRÀNEAS S.A.

ALTRES COLABORADORS: ANTONIO SÁNCHEZ-FORTUN, arqte., BLÁZQUEZ / GÜANTER (estructures)

PRESSUPOST (P.E.M.): 836.320,36 €

SUP. CONSTRUIDA: 1.756,61 m2

El programa funcional es desarrolla en un edifici de 20 habitacions, sala d'estar, sales de visita i despatxos, menjador per a la comunitat i per visites, zona de serveis, així com un oratori i una biblioteca, aquests darrers situats en els volums diferenciats.

L'edifici consta de dos plantes: la superior destinada exclusivament a habitacions (14) i despatxos amb els seus serveis annexes, i la planta baixa on es situen la resta de les dependències. Aquesta planta inclou, a més, un conjunt de 6 habitacions, amb serveis adaptats comuns.

L'accés entre les dos plantes s'estableix a través d'una escala lineal situada en un doble espai des del qual s'accedeix a les principals dependències del edifici.

El cos principal de dos plantes d'alçada es situa perpendicularment al camí d'acces, buscan la bona orientació (SE) per els dormitoris i les salas d'estar, deixant a la part posterior la zona de menjadors i serveis, en un cos adossat d'una planta d'alçada i amb accés de servei independent.

L'oratori i la biblioteca s'han configurat com volums exents d'una planta, a ambdós costats del accés des de la residència de la tercera edai i junt a l'entrada principal del edifici, de forma que el seu ús compartit amb aquella no comprometi el normal funcionament de les activitats privades de la residència.

Entre l'edifici i el bosc d'arbres de ribera s'organitza un jardí privat que, mitjançant la disposició d'una taca vegetal d'arbustos, proporciona diferents relacions amb el cos de dormitori i la biblioteca.

 
 

Estudi Barcelona - C/ Balmes 297, 3º2ªB, 08006 Barcelona Tel./ 93 240 20 38 Fax./93 534 00 46 · Estudi Coruña - C/ Tinajas 16, 5º, 15001 La Coruña Tel./ 981 206 105